Produkter & Services

Advicom....

aktive konsulenter - stærke løsninger

S

 

Produkter & Services

 

Vores grundlæggende ydelse er projektrådgivning, med speciel fokus på IT- og teleområdet. I samarbejde med en række udvalgte partnere, leverer vi også totalløsninger - vore partnere varetager software, hardware og driftsdelen, mens vi står for projektledelsen.

Projektrådgivning

 

Advicom's samlede konpetence på dette område, baserer sig på en mangeårig praktisk erhvervserfaring på forretningsorienteret projektarbejde indenfor mere højteknologiske områder.

 

Projektarbejde er i de seneste år blevet væsentlig mere krævende pga. den eksplosive teknologiske vækst. Det enkelte projekt skal derfor, såfremt det skal være lønsomt, styres hurtigere og meget mere effektivt end tidligere.

 

Veluddannede, certificerede projektledere, der har den projekttekniske værktøjskasse i orden, og som sørger for fokus på bl.a. kravspecifikation og business case som to af de vigtige nøgledokumenter. Det betyder, at du som klient sikres et velgennemført projekt målt på funktion, kvalitet, tid og ikke mindst økonomi.

 

Projektrådgivning kan finde sted indenfor mange forskellige områder, men IT-projekter indenfor produktudvikling, procesoptimering, dokumentstyring og mobility er typiske eksempler på opgaver vi løser.

 

Et af vore specialer er fastkørte IT-projekter. I nogle tilfælde er der her blot behov for et par professionelle, friske øjne, eller en "fast" projektleder hånd. Men oftest kommer vi i disse projekter så sent ind i forløbet, at det er juridiske, kontraktuelle forhold der skal udredes, samt et alt for spinkelt projektgrundlag, med tilhørende manglende forventningsafstemning og ansvarsfordeling, der skal bringes på plads. Her kan vi som eksterne, professionelle projektfolk, oftest væsentlig hurtigere end firmaet selv, få rettet op.

AGP-modellen

 

Alt projektarbejde gennemføres på basis af AGP-modellen (Advicom's Generiske Projektmodel). Projektmodellen giver overblik, systematik og sikkerhed for fremdrift i det enkelte projekt. Til produktudvikling og IT-projekter har vi udviklet to specielle varianter af AGP-modellen, målrettet netop disse opgavetyper.

 

AGP-modellen suppleres med anvendelse af en række specielle skabeloner for at sikre en systematisk og ensartet dokumentation og projektkommunikation. Det drejer sig bl.a. om skabeloner til udarbejdelse af:

 

 • Idebeskrivelse
 • Kravspecifikation
 • Business case
 • Foranalyse
 • Design
 • Reviewrapport
 • Projektrapport
 • Afvigelsesdokument
 • Mødereferat
 • Projektplan
 • End-to-end test
 • Projektevaluering
 • Slutrapport

180°-dialog

 

180°-dialog er et samtaleanalytisk værktøj, der som navnet beskriver sikrer, at projektet og dets stærke og svage sider anskues fra flere synsvinkler. Gennem anvendelse af værktøjet er det vores erfaring, at der ofte skabes helt nye veje og ”Aha-oplevelser”.

Strategiske partnerskaber - en fordel for vore kunder

 

Vi samarbejder med en række udvalgte partnere, som hver især er markedsledende indenfor deres område.

 

Partnerskaberne giver os mulighed for at leverer totalløsninger til vores kunder og stadig bevare fokus og spidskompetence indenfor eget kerneområde.

Copyright © 2016 Advicom - All Rights Reserved